Om kva namnet kjem av og skrivemåtar - Bolstad Gard i Luster kommune

Bolstad
Gå til innhold
Namnet

Fyrste  delen av namnet Bolstad kjem i frå det norrøne Ból som tyder bustad, tilhelde.
 
Om vi ser på garden Bolstad samla så er det ein svært gammal gard. Ein gard er ein plass med folk, bygningar og husdyr som har sit tilhald der, med utnytting av jord og planteproduksjon.
Bolstad er eit stadnamn og at første stavinga rett og slett tyder bustad, eller er det så enkelt?
 
Tyding 2: Gard- eller jordpart med ei viss landskyld. Dette passar også inn på garden etter mi meining. Vi har samansetningar som laupsbol, markebol og månadmatbol.

Ordet gard kjem i frå det norrøne ordet garðr som har tydinga gjerde. Opphaveleg har altså garðr hatt tydinga husa og den inngjerda marka omkring.

Opp igjennom århundra har garden hatt fleire skrivemåtar:
Namn
år

Namn
år
Bólstaðr


Bwldstad
Bolstadðir


Bolstadt
Bolstodum


Bulstat
1563
Bulstade

Baaelstaad
1603
Bollstaudum


Bolstad
1666
Boolstade


Boelstad
1723
© Bolstad Farm 2022
Tilbake til innholdet