Her er ein kort skildring om nettstaden - Bolstad Gard i Luster kommune

Bolstad
Gå til innhold
Om.

Bolstad.farm er ei webside, der ein prøver å skildra matrikkelgarden Bolstad,  gards nr.20, i Luster kommune.
Sidene som ligg ute med tekst blir heile tida opptatert.
under arbeid
© Bolstad Farm 2022
Tilbake til innholdet